ثبت پرداخت آفلاین / فیش بانکی


 مشاهده فیش های ثبت شده

نام بانک: بانك انصار

شماره حساب: 2210802121175811

شماره کارت: 6273-8110-9822-7603

شناسه شبا: IR200630221080212117581001

به نام: رسول جمالی

نام بانک: بانك ملت

شماره حساب: 5621684491

شماره کارت: 6104-3376-6694-8292

شناسه شبا: IR600120010000005621684491

به نام: رسول جمالی

نام بانک: بانك صادرات

شماره حساب: 0110955031006

شماره کارت: 6037-6974-2247-5001

شناسه شبا: IR740190000000110955031006

به نام: رسول جمالی

نام بانک: بانك سپه

شماره حساب: 145300854709

شماره کارت: 5892-1011-2772-0817

شناسه شبا: 900150000000145300854709

به نام: رسول جمالی

نام بانک: پست بانک

شماره حساب: 2000128258355

شماره کارت: 6277-6012-2280-3429

شناسه شبا: IR070210000002000128258355

به نام: رسول جمالی

نام بانک: بانک آینده

شماره حساب: 2100637776202

شماره کارت: 6362-1421-0063-7775

شناسه شبا: IR310620000002100637776202

به نام: رسول جمالیلطفا وارد شوید: در صورتی که قصد ثبت مشخصات پرداخت خود را دارید ابتدا وارد سایت شده و سپس مشخصات پرداخت را در فرم نمایش داده شده وارد نمایید.